Euroopan Unionin GDPR (General data protection regulation) tietoturva ja  Rekisteriseloste Tmi PeKriPe Myynti  verkkokauppa Päivitetty 20.5.2018

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Eu regulation 2016/679/ Eu laki 2016/679

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Pekripe Myynti / Kivialhonkatu 1 A 2 60320 Seinäjoki puhelin 0465485071

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Pekka Perkiö  ja Marita Perkiö Kivialhonkatu 1 A 2 60320 Seinäjoki puh. 0465485071

3. Rekisterin nimi

Tmi Pekripe Myynnin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakastilausten hoitaminen, asiakkaan ja Tmi Pekripe Myynnin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain GDPR tietoturvan mukainen henkilötietojen käsittely verkkokauppapalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tilauksiin ja Tmi Pekripe Myynnin  harjoittamaan mainostamiseen ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella suoraan rekisteröityneille asiakkaille  luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.Rekisteritietoja ei luovuteta suomen ulkopuolelle.

5. Rekisterin tietosisältö

Pekripe myynnin asiakasrekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot (osoite), email ja puhelinnumero yhteydenottoa ja postitusta varten),  asiakasalennukset, tilaukset ,rahtitapa, sekä maksutapa. Rekisteriin ei kerätä ns. lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja. HUOMIO Rekisteröidyllä on oikeus poistattaa tietonsa rekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti esim sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on tarvittaessa oikeus tarkistaa henkilön henkilöllisyys.

Tiedot rekisterissä säilytetään  asiakassuhteen voimassaolon ajan. Mikäli asiakkaasta ei ole kuulunut mitään pitkään aikaan (4-5 v) , niin poistamme asiakastiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Sivuille rekisteröitymisen ja  tilausten tekemisen yhteydessä kerätään tiedot, joita voidaan päivittää myöhemmin. Asiakastietoja voidaan myös saada asiakkaalta suoraan sähköpostilla , puhelimitse, sosiaalisesta mediasta (messenger, whatsup ym), asiakkaan tapaamisista, sekä myyntitapahtumista.

ASIAKAS antaa aina suostumuksensa tietojen käsittelyyn antaessaan tiedot meille. Tietoja käytämme ainoastaan tilausten hoitoon ja markkinointiin suoraan asiakkaalle. Rekisterissämme oleva henkilö voi aina tarkistaa tietonsa (tarkistusoikeus), oikaista tietonsa (oikaisuoikeus), suostumuksen peruutus (oikeus perua suostumus) ja poistaa tietonsa (poisto oikeus).

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen Pekripe Myynnin ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Tiedot tehtyjen tilausten muodossa kuitteina täytyy kuitenkin lakisääntöisesti kirjanpitolain vuoksi antaa myös kirjanpitäjälle, jolla on täysi vaitiolovelvollisuus. Hän tarvitsee tiedoista vain, maksetut suoritukset, jotka kirjataan kirjanpitoomme. Myös rahtitoimittajillamme on samat tiedot, kuin meillä, jotta tilaukset saadaan toimitettua asiakkaille. Rahdin toimittajat:posti, matkahuolto ja Schenker täyttävät samat turvallisuus säännökset ja heiltä tietoja käytämme vain me, kun lähetämme tuotteita tilaajillemme.

8. Tietojen poistaminen

Asiakkaan rekisteritiedot voidaan poistaa asiakkaan pyynnöstä (kirjallisesti) tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja säilytetään huolellisesti ja tiedot suojataan ajanmukaisilla tietoturva suojauksilla (ssl, palomuurit, ) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Verkkopalvelin ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja vaadittavalla SSL suojauksella. Tietoja säilytetään palveluntarjoajan verkkopalvelimella. Verkkopalvelun toimittaa Anders Inno, joka on suomalainen luotettava tietotekniikan osaaja.

10. Kielto-oikeus ja tarkastusoikeus, sekä oikeus vaatia korjausta rekisteritietoihin

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Tämän voi kieltää rastimalla kohdan rekisteröityessään verkkokauppaamme tai ilmoittamalla siitä kirjallisesti  rekisterinpitäjälle esim sähköpostilla. Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tiedot itsestään ja vaatia tarvittaessa korjausta virheellisiin tietoihin tai täydentää niitä, esim osoitteenmuutos. Tietojen tarkistus tulee pyytää kirjallisesti (sähköposti, kirje) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä, jotta vältytään väärinkäytöksiltä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön vaatineelle EU:n tietosuoja-asetuksen määrittämässä ajassa eli 1:n kuukauden sisällä pyynnöstä.